Kontakt

Udruženje akcionara investicionih fondova Republike Srpske
Banja Luka
Web: http://www.uaifrs.com
E-mail: info@uaifrs.com
Sudski registar: F-1-193/11 kod Osnovnog suda u Banja Luci
JIB: 4403403780008
Račun: 5672412700005145 kod Sberbank ad Banja Luka

 

© UAIFRS 2012-2016