UAIF RS

Poštovani,
dobro došli na web-stranice UAIF RS – Udruženja akcionara investicionih fondova Republike Srpske!

UAIF RS je nastalo radi potrebe zaštite interesa akcionara investicionih fondova u Republici Srpskoj. To je udruženje građana-nevladina organizacija, osnovano sa sljedećim ciljevima:

•    praćenje ekonomske situacije u zemlji u smislu položaja i uloge akcionara investicionih fondova,
•    saradnja sa regulatornim, zakonodavnim i drugim organima u Republici Srpskoj, a čija je djelatnost vezana za problematiku investicionih fondova,
•    zastupanje članova Udruženja u organima investicionih fondova, u vezi sa ostvarivanjem njihovih akcionarskih prava,
•    učestvovanje na stručnim seminarima i savjetovanjima vezano za položaj i ulogu akcionara investicionih fondova Republike Srpske.

Potreba za informisanjem, udruživanjem, edukovanjem i zastupanjem akcionara investicionih fondova postaje sve više izražena, obzirom da u Republici Srpskoj postoji preko 460.000 akcionara, uglavnom rezidenata (domaćih fizičkih lica), koji su suvlasnici 13 investicionih fondova u RS.

Proteklo je 12 godina nakon vaučerske privatizacije, u kojoj je građanima podijeljeno 49.202.893 vaučera, od čega je u investicione fondove uloženo 57,17%. Formirano je 13 (privatizacionih) investicionih fondova, a procenat vaučera koji su građani izdvojili svjedoči o povjerenju koje su građani imali u investicione fondove.

UAIF RS će raditi na vraćanju povjerenja ulagača u investicione fondove, na edukovanju akcionara koji su za proteklih 12 godina uglavnom ostali bez pravovremenih i kvalitetnih informacija u vezi sa raspolaganjem sopstvenim kapitalom, na ukrupnjavanju učešća malih akcionara u investicionim fondovima i njihovom zastupanju u odgovarajućim organima investicionih fondova, te, naročito, na prijedlozima o poboljšanju zakonske regulative, kvalitetnije saradnje sa institucijama tržišta kapitala.

UAIF RS će tako nastojati da artikuliše interese najbrojnije populacije u Republici Srpskoj – akcionarske populacije, nastojeći da utiče da se problematika investicionih fondova aktuelizuje, do iznalaženja pravednog i dugoročno održivog, zakonski definisanog i potvrđenog rješenja, koje svakako može da doprinese povećanju investicione atraktivnosti ne samo predmetnih fondova, već i tržišta kapitala, te privrede Republike Srpske u cjelini.

Predsjednik Upravnog odbora UAIF RS
mr Siniša Božić

© UAIFRS 2012-2016